KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

TETİK SUCUKLARI KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, TETİK SUCUKLARI’nın “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

TETİK SUCUK tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin; Kimlik bilgileri, ikametgâh bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, vergi bilgileri, banka hesap bilgileri, Giriş çıkış bilgileri, yazışmalar, sadakat kart bilgileri.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

TETİK SUCUK, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • Satışının yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, finansman şartlarının belirlenmesi, tahsilatların yapılması,
 • Satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, şikayetlerin sonuçlandırılması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İndirim ve kampanyaların bildirilmesi, üyelik oluşturulması,
 • Başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

TETİK SUCUK, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere ,işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, mutabakatname firmasına, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak, elden ve/veya elektronik postası ile, sosyal medya ile yazılı form ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

 

6- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 7- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı: ALİ TETİK ET VE ET ÜRN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adresi: Organize San.Böl.Tapduk Emre Bulv. No:3 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

Telefonu: 0 533 653 5222

E-posta adresi:[email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR